Miljö och hållbarhet

 Fibio arbetar aktivt med mijö och hållbarhets frågor. Ingen kan göra allt, alla kan göra lite

Fibio: En unik mobiloperatör för en mer hållbar framtid

Fibio strävar efter att vara mer än bara en mobiloperatör – vi vill erbjuda våra kunder en helhet som är både miljövänlig och unik. Genom flertalet samarbeten med snabbväxande bolag som tillämpar cirkulära modeller och arbetar för en hållbar framtid, skapar Fibio en hållbar community.

Ett av Fibios samarbetspartners är Refurbed, ett prisbelönt företag som specialiserar sig på att sälja renoverade elektronikprodukter. Genom en cirkulär modell säkerställer Refurbed att elektroniska produkter får en andra chans, vilket minskar avfall och bidrar till en mer hållbar konsumtion av elektronik.

Ett annat unikt samarbete är med prisbelönta EcoTree, som arbetar för att främja hållbart skogsbruk och biologisk mångfald. Genom ett gemensamt framtaget koncept “Fibio Skogen”, planterar Fibio ett träd för varje ny kund. Det unika med EcoTree är att vår kund äger trädet själv och kan följa dess utveckling över åren.. Kunderna kan även besöka sina träd, ge dem bort som gåvor eller överlåta dem till nästa generation.

Dessa samarbeten är centrala i Fibios hållbarhetsarbete och bidrar till att skapa en miljövänlig och unik upplevelse för kunderna. Tillsammans med sina partners strävar Fibio efter att erbjuda kommunikationstjänster i toppklass, samtidigt som de ständigt letar efter nya och innovativa sätt att minska sin miljöpåverkan och främja en hållbar framtid.

Fibios engagemang för miljön går hand i hand med deras fokus på att erbjuda konkurrenskraftiga priser och personlig support.

Fibios samarbeten och hållbara initiativ gör dem till en unik och framstående aktör på den svenska telekommarknaden. Genom att välja Fibio som mobiloperatör får kunderna inte bara tillgång till konkurrenskraftiga priser och utmärkt service, utan de blir också en del av en hållbar gemenskap som verkar för en bättre och mer miljövänlig framtid.