fbpx

5G hos Fibio!

Äntligen lanserar vi framtidens supersnabba mobilnät.

För privatpersoner innebär 5G många förbättringar, som till exempel snabbare uppkoppling och mindre fördröjning. 5G nätet byggs kontinuerligt ut och förväntas vara helt utbyggt 2025. 

Mer om 5G!

Topphastigheter kommer att vara upp till 10 gånger högre än 4G, och inom en snar framtid upp till 100 gånger högre.

5G möjliggör realtidskommunikation, vilket innebär att olika enheter snabbare kan kommunicera med varandra. Resultatet blir att fördröjningen minskar rejält. 

5G kan hantera betydligt större mängd data åt gången. En viktig utveckling som medför att 10 gånger mer data kan skickas.

5G kräver endast 0,2 watt energi för att överföra en megabyte data per sekund. PÅ sikt är målet att 5G uppkoppling ska vara tio gånger mer energieffektivt än dagens 4G.

5G har unika egenskaper som möjliggör att skapa virtuella nät i nätet – där varje virtuellt nät kan få skräddarsydda egenskaper. Tekniken kommer i framtiden möjliggöra många nya funktioner.

5G tekniken förväntas främja innovation. Fjärrstyrda operationer, självkörande bilar eller smartare städer. Möjligheterna är enorma.