FIBIO

Cookies

Fibios webbplats använder cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Användaren ska också ha möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den webbläsare som användaren har.

Vi syftar inte till den smaskiga typen!

Hur fungerar riktad reklam? Som du kanske har märkt, kan du ibland se annonser från Fibio (t.ex. på Facebook eller någon annan hemsida som innehåller reklam) efter att du har besökt vår hemsida. Detta brukar kallas för riktad annonsering eller ”retargeting”. Det kan kanske upplevas lite läskigt att en annan hemsida har koll på att du är sugen på ett nytt mobilabonnemang, men det finns en enkel förklaring. Kort och gott fungerar det som så att hemsidor som innehåller reklam och annonser (t.ex. sociala medier) kan se om det finns en cookie sparad i din webbläsare. När du besöker Hemsidan sparas till exempel en s.k. pixel från Facebook. Genom att se att du har en pixel från Fibio kan Facebook dra slutsatsen att du antagligen är intresserad av mobilabonnemang från oss. Därför presenterar Facebook annonser från Fibio i ditt flöde. Det gör att du kommer se annonser som förhoppningsvis är mer relevanta för dig. Fibio använder inte cookies för all typ av reklam, utan annonser riktas också på andra sätt. Du kan därför se annonser från oss trots att du inte alls har besökt Hemsidan. Då grundar sig reklamen inte på cookies.

Blockera och rensa bort cookies

Du kan blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Du kan även rensa bort befintliga cookies. Klicka in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. Tänk på att om du blockerar alla cookies riskerar du att inte kunna få tillgång till hela eller delar av hemsidan, eller få en sämre användarupplevelse. Kom också ihåg att cookies enbart gäller för en enskild webbläsare på en enhet. Om du till exempel raderar cookies på din mobiltelefon kommer dessa ändringar inte att påverka din dator. Om du är trött på att se annonser från Fibio på andra hemsidor eller på sociala medier (hoppas inte!), kan du normalt sett enkelt stänga av det i anslutning till annonsen.

Frågor?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor kring Fibios användning av cookies, genom att chatta med oss på hemsidan, maila oss på kundservice@fibio.se eller genom att ringa oss på 010-5500200.

Vilken typ av data vi samlar in och hur vi gör det

Vi samlar in kunddata och trafikdata. – Kunddata är uppgifter som är kopplat till en tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du som kund har och hur de används, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som lämnats vid kontakter med oss. – Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när våra tjänster används. Trafikdata behandlas när du t.ex. ringer ett samtal eller skickar e-post, det är uppgifter som används för att fakturera. Vi samlar in och behandlar data som lämnas till oss då avtalet ingås och vid kommunikation med oss – t.ex. vid tecknande av abonnemang, kontakt med oss för att få information eller prenumeration på nyhetsbrev. Vi samlar även in data när t.ex. vår hemsida besöks, när någon av våra tjänster används och då vi hämtar från andra källor, t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners. Vilken information vi samlar in beror på vilken/vilka av våra tjänster som används.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för följande ändamål: * för att leverera tjänsten, inkluderat att skicka ut SIM-kort och eventuell hårdvara i samband med Tjänsten såsom exempelvis mobiltelefon, ATA-box eller router samt skicka information om Tjänsten som har ingåtts * för att göra en kreditupplysning i samband med leverans- och avtalsprocessen * för att kunna skicka fakturor * skicka information om befintliga tjänster * kundundersökningar * kundsupport * affärsutveckling och analyser av användning av Tjänsten

Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder: Fullgörande av avtal. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt Avtalet (allmänna villkoren). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter sker baserat på Fibios berättigade intresse. Vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna är att kunna upprätthålla och underhålla en tillfredsställande kommunikationstjänst, för att undvika bedrägeri och skydda Tjänsten från avbrott och fel samt att kunna göra kundundersökningar, skicka erbjudanden och marknadsföringsmaterial. Du har rätt att närhelst avregistrera dig från våra utskick gällande marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden och kundundersökningar genom att avregistrera dig från dessa utskick.

Överföring av personuppgifter

Vi kommer att dela och föra över dina personuppgifter till tredje part (exempelvis leverantörer av faktureringstjänster, leverantörer av posttjänster, IT-tjänsteleverantörer såsom digital signering, samt leverantörer för utskick av e-post) för att tillhandahålla Tjänsten till dig i enlighet med avtalet (allmänna villkoren). När du använder Tjänsten kan du bli hänvisad till andra webbsidor och/eller applikationer som, utanför vår kontroll, samlar in personuppgifter. För sådan insamling av personuppgifter av andra tredje parter på andra webbsidor och/eller applikationer kommer deras personuppgiftspolicy att vara gällande.

Svar på en rättslig begäran och för att motverka skada

Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter under den period som du nyttjar Tjänsten samt, efter avslutad kundrelation, enligt rättslig förpliktelse såsom exempelvis bokföringslagen.

Underåriga

Vi samlar inte medvetet personuppgifter om personer under 18 år. Om du är förmyndare till ett barn och du blir medveten om att barnet har gett sina Personuppgifter till Fibio utan ditt samtycke, var god kontakta dataskyddsombudet@fibio.se för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse från oss på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och du kan begära mer information om behandlingen. Du har en gång per år rätt att utan extra kostnad begära en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en skälig administrativ avgift. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig och du har rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Du kan begära, om tillämpligt, att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om tillämpligt. I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, utan att vi hindrar detta.

Kontaktinformation

För att utöva rättigheterna ovan eller om du har frågor om vår behandling eller överföringsmetoder enligt EU-rätten, vänligen kontakta oss på följande adress: dataskyddsombudet@fibio.se. För att säkerställa att du får ett snabbt svar var god ange ditt fullständiga namn och personnummer/organisationsnummer. Notera att du ska underteckna begäran att mottaga information om behandlingen av dina personuppgifter. Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillsynsmyndighet via länken: datainspektionen

Ändring i policy

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela det genom att publicera en uppdaterad personuppgiftspolicy här. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

Vad letar du efter på Fibio.se?